Vizija in poslanstvo

Portal Lesena gradnja je namenjen vsem, ki jih zanima lesena gradnja. Nudi  prostor za objavo prispevkov, ki so povezani z leseno gradnjo ter s tem spodbuja utemeljeno strokovno komunikacijo o tekoči problematiki.  Povezuje laično in strokovno javnost, saj je nujno sodelovanje med raziskovalnim okoljem in gospodarstvom - teorijo in prakso, kakor tudi med arhitekturno, lesarsko in gradbeno stroko, ki delujejo vse prepogosto ločeno.
Les se je v zadnjih letih razvil v visokotehnološki proizvod, za kar ima največje zasluge raziskovanje v tehnično konstruktorskem sektorju. Novi lesni materiali in moderne tehnologije obdelave skupaj s tradicionalnimi metodami lesene gradnje vodijo v novo kvaliteto in oblike lesenih zgradb. Izziv predstavljajajo kakovostni proizvodi s čim višjo dodano vrednostjo, pridobljeni z uporabo sodobne tehnologije in znanjem. Končni cilj vseh dejavnosti je uspešen in tržno zanimiv izdelek, za doseganje katerega pa mora biti postavljena celotna veriga od raziskovalcev trga do oblikovalcev in tistih, ki ta izdelek naredijo.
Portal Lesena gradnja je rastoči vir, ki širi svoje storitve. Vsebino baze pregledujemo, širimo znanje, spodbujamo izmenjavo izkušenj in dopolnjujemo z novostmi v slovenskem in tujem prostoru. e-KATALOG bo predstavljal izbrane  primere sodobne lesene gradnje, ki bodo predstavljeni kot skupinsko delo več strokovnjakov.

KDO SMO

AVTORICA:
Zamisel in uredniško delo:
dr. Manja Kitek Kuzman dia.

SODELAVCI UREDNIŠTVA:
dr. Srečko Vratuša

LEKTORIRANJE:
Darja Vranjek

TEHNIČNA PODPORA:
OBLIKOVANJE SPLETNE STRANI:
PIXEL:PLANTAGE, Webdesign in Erlangen
dr. Manja Kitek Kuzman

PROGRAMIRANJE SPLETNE STRANI:
PIXEL:PLANTAGE, Webdesign in Erlangen


SPONZORJI

EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad

k spletni strani


                  

STRAN PODPIRAJO 

k spletni strani

k spletni strani

k spletni strani

k spletni strani

k spletni strani

k spletni strani

k spletni strani

Vizija in poslanstvo
Proizvajalci - lesena gradnja:
Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo
Proizvodi - lesena gradnja:
Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo Vizija in poslanstvo