Priporoci lesena-gradnja.si Priporoci lesena-gradnja.si Aktualne novice na portalu lesena-gradnja.si

Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktoratom za lesarstvo tudi letos izvaja številne aktivnosti za promocijo lesa in lesenih izdelkov. S tem želi krepiti splošno zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov in pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjati pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, obenem pa ozaveščati o prednostih trajnostne uporabe lesa, njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti.

»Slovenija je dežela gozdov in lesa, bogate in še žive dediščine gradnje iz lesa, pa tudi najsodobnejših tehnologij in dizajna. Uporaba lesa ustvarja nove priložnosti za inovacije v gradbeništvu in arhitekturi. Zgrajeni sodobni objekti, ki so se prijavili na natečaj, kažejo velik tehnični napredek. Nagrajeni realizirani objekti lesene gradnje so izjemen in najbolj zanimiv sodobni prikaz slovenske lesene gradnje s poudarkom na trajnostnih načrtovalskih pristopih in zavedanjem, da je les material z izjemno širokim spektrom lastnosti in uporabnosti. Prav zaradi svojih estetskih, strukturnih in okoljskih značilnosti bo les nedvomno ostal eden najpomembnejših gradbenih materialov tudi v prihodnosti,« je poudaril Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

SPIRIT Slovenija je junija letos objavil Javni natečaj za izbor naj lesene gradnje 2016, s katerim je želel spodbuditi arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa, obenem pa jih povabiti k raziskovanju sodobnih arhitekturno-oblikovalskih načel, uporabi naprednih konstrukcijskih tehnik, upoštevanju okoljskih parametrov, uvajanju sodobnih energetsko učinkovitih sistemov ter ekonomski učinkovitosti gradnje. Namen je bil tudi približati leseno gradnjo potencialnim uporabnikom, da bodo bivali ali delali v človeku prijaznih zdravih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo slovenskega prostora. »Z omenjenim natečajem smo želeli spodbuditi trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način povečati njegovo rabo. Predvsem pa želimo promovirati rabo lesa v gradbene namene in v vsakodnevnem življenju ter posredno vplivati tudi na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije in prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Sistematična gradnja kakovostnih lesenih objektov je namreč priložnost, da se arhitektura potrdi kot družbeno-socialna vrednota ter povezovalec različnih gospodarskih panog, predvsem na področju gozdno-lesne verige,« je dejala Petra Drobne, vodja programa promocije lesa na SPIRIT Slovenija.

Celotno besedilo PDF

 
Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura
Proizvajalci - lesena gradnja:
Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura
Proizvodi - lesena gradnja:
Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura Nagrada za leseno gradnjo 2016 | brošura